Vi forsøger hele tiden at opdatere oplysninger om de enkelte byer i sognet


Byernes i sognets stednavne og betydning - fra LF historisk samfunds årbog 1954


  • Sildestrup
  • Sillestrups gårde var fæstegårde under Nykøbing hospital indtil de blev frikøbt omkring midten af 1800-tallet