Idestrup lokalhistoriske Arkiv indeholder forskellige beskrivelser og historier (arkivalier) fra Idestrup sogn. Desuden er vi behjælpelig med at finde oplysninger om alt hvad der er muligt og som kan fortælle noget om livet og forholdene i sognet 

Så er programmet klar til Foredragsrækken i Idestrup for sæson 2023/2024 

Se beskrivelse på link

Download folder på dette link

Arkivet har åbent

Hver tirsdag fra 13.30 - 17.00 - du er velkommen - eller skriv til os på
jr@idestrup-lokalarkiv.dk


Næste åbningsdage er 


  • Tirsdag den 3. oktober
  • Tirsdag den 10. oktober
  • Lukket i uge 42

Arkivernes dag er lørdag den 11. november 2023  (mere om det senere)

Abrahamskilden
Når du kører fra Idestrup ad Sildestrup Øvej finder du lige før venstresvinget til Sdr. Taastrup denne kilde
Peter Vest Hansen har genetableret den 

Læs mere om kilden her


Læs mere om Abrahamsgården - en nedlagt gård i Idestrup som ejede jorden hvor kilden ligger - huse på Møllevej i Idestrup

Idestrup præstegård:
Opført 1926 med 8 værelser og have på 9.000 kvadratmeter. I 1998 bliver konfirmandstuen bygget til.

Idestrup kirkes menighedsråd har indstillet at præstegården nedrives og der bygges en ny præstegård.  Læs mere ved at følge dette link

Vidste du at socialdemokratiets første folkevalgte folketingsmedlem Peter Thygensen Holm som blev valgt i 1884 var født i Sdr. Ørslev i 1848 som søn af husmand og væver Thyge Pedersen og hustru Dorthe Jensdatter
se levnedsbeskrivelse