Så er vi klar med et spændende program for sæson 2023/2024 - sæt allerede nu kryds i kalenderen - gå til program vi dette link


Idestrup foredragsrække er åben for alle. Der kræves ingen forhåndstilmelding: man møder blot op til de foredrag, der har interesse

Prisen er kr. 75 for en aften. Beløbet dækker foredrag og kaffe/kage. Entreen bliver opkrævet ved indgangen


Foredragene starter kl. 19.00 (bemærk tidspunkt) og aftenen forløber på følgende måde:

Vi starter med en sang eller to fra højskolesangbogen. Derefter får aftenens gæst ordet.
Omkring kl. 20.00 er der kaffepause hvorefter aftenens gæst igen får ordet.

I forbindelse med sidste mødeaften 14.3.24 afholdes der generalforsamling efter foredrag.

Foreningens CVR-nummer er 59959514


Vedtægter for Idestrup Foredragsrække


Foreningens hjemsted               Guldborgsund kommune

Foreningens formål                     At give deltagerne debatskabene aftener
                                                           At give deltagerne indblik i kulturen i bl.a. fremmede                                                                       lande igennem foredrag og lysbilleder
Generalforsamling afholdes      Hver år inden udgangen af marts

Udvalget                                         Består af fem personer som vælges hvert år
Foreningen                                    Er åben for alle
Ved ophør                                       Eventuelt overskud overgår til andet kulurelt formål
                                                           Den afsluttende generalforsamling beslutter hvilken                                                                       forening der skal overtage detteUdvlaget er


Kirsten Bonde, formand 54148325

Connie Lund-Andersen, sekretær 20812920

Jane Errebo 20205774

Kaj Jørgensen 40448374

John Rasmussen, kasserer 50541400

Download folder over foredrag her