Så er vi klar med et spændende program for sæson 2023/2024 - sæt allerede nu kryds i kalenderen


Idestrup foredragsrække er åben for alle. Der kræves ingen forhåndstilmelding: man møder blot op til de foredrag, der har interesse

Prisen er kr. 75 for en aften. Beløbet dækker foredrag og kaffe/kage. Entreen bliver opkrævet ved indgangen

Du kan også vælge at købe årskort for kr. 375 som dækker adgang til alle foredrag i sæson 2023-2024.—Indbetal på konto 2650-6400030661 med angivelse af navn så får du udleveret medlemsbevis ved første foredrag

Foredragene starter kl. 19.00 (bemærk tidspunkt) og aftenen forløber på følgende måde:

Vi starter med en sang eller to fra højskolesangbogen. Derefter får aftenens gæst ordet.
Omkring kl. 20.00 er der kaffepause hvorefter aftenens gæst igen får ordet.

I forbindelse med sidste mødeaften 14.3.24 afholdes der generalforsamling efter foredrag.

Foredragene holdes i

Idestrup Privatskoles fællesrum, Kirkevej 5, Idestrup
- dog afholdes foredrag 16.11.23 i Blæksprutten, Østergade 1

Brandmyndighederne har forbudt parkering i skolegården. Parker derfor venligst på pladserne udenfor skolegården


Download folder over foredrag her

26.10.2023 Rejsen fra LF-serien til dansk mesterskab

Ib V. Petersen beretter om NFH’s rejse frem mod det danske mesterskab 2016-2017. Ib har været en del af ledelsen under hele rejsen mod det danske mesterskab, og vil give et interessant foredrag om
vejen dertil og et indblik i NFH’s fremtidsplaner.

16.11.2023 Tag med på en kold men eventyrlig rejse til Nordøstgrønland med Sirius- patruljen (foregår i Blæksprutten, Østergade 1)
Mærk frosten på kinderne og hør hundenes hyl. Hvad laver verdens eneste militære hundeslædepatrulje og hvorfor er Grønland overhovedet dansk. Oplægsholder
Morten Petersen er tidligere patruljemand, leder af slædepatruljen Sirius og han har
tilbagelagt tusindvis af kilometer med hundeslæde

14.12.2023 Fra Idestrup-dreng til Væggerløse-præst- når livet fører falstringen til København og tilbage igen.

Anders Martin Lauritsen er født og opvokset i Idestrup, haft sin skolegang på Krogløvskolen og har sunget i Idestrup Kirke. Og lige netop tiden i Idestrup Kirke, skulle få betydning for hans livsvej.
Dette foredrag er fortællingen om falstringen fra Idestrup, der med sin udlængsel drog mod København, for senere at vende hjem igen. Var Falster det samme? Var noget forandret? Var falstringen forandret? Foredraget vil forsøge at beskrive en falstrings dannelsesrejse gennem uddannelsessystemet, hovedstaden og voksenlivet. Og vil samtidig give et svar på, hvorfor den selvsamme falstring blev til den hjemvendte søn.

11.1.2024 En aften med Idestrup’s lokale troubadour Lune Carlsen
Lune Carlsen som gennem mange år har faret land og rige rundt med Kim Larsen sange spiller
nu sammen med det kendte Kim Larsen band ”Bellami”.
Lune Carlsen vil denne aften fortolke Kim Larsen sange og tilknytte disse med historier
om sangene og om sit liv som musiker

1.2.2024 Fra Falsters flintesten til vikingetidens guld skatte - om danefæ og udgravninger i jobbet som arkæolog ved Nationalmuseet.
Arkæolog og museumsinspektør Peter Vang Peter sen, barnefødt i Sdr. Taastrup for tæller om sine arkæologiske fund på Sydfalster og om de ældste bo pladser på Vestlolland. Udgravnin gen af righoldige stenaldergrave og undersøgelser
af moseofre med krigerudstyr , jernalderskibe i Nydam. Endvidere om de seneste fund af bronze, sølv og guldskatte, der er fremkommet ved brug af me taldetektor og som revolutionerer vort kendskab til vikingetidens religion

22.2.2024 Orupgaard gods og Thomas Højgaard
Thomas Højgaard som er ejer af Orupgaard fortæller om godset og om sig selv.
Der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål som Thomas vil besvare efter bed ste evne
(som han selv udtrykker det).
Thomas glæ der sig til at se mange til en hyggelig aften

14.3.2024 Verdens længste sænketunnel

En fortælling om byggeriet af Verdens længste kombinerede sænketun nel bygget på Europas største byggeplads i Rødby havn, og hvilken betydning man forventer den får for hele vores region.

Foredrag af Christen Borre Hansen fra Femern Consult


Efter foredrag og kaffe afholder Foredragsrækken i Idestrup generalforsamling følge vedtægter

Download folder over foredrag her

Bestyrelsen for foredragsrækken er


Kirsten Bonde, formand

Connie Lund-Andersen, sekretær

Jane Errebo

Kaj Jørgensen

John Rasmussen, kasserer